Het KWF Koningin Wilhelminabos  

'Bomen voor het leven'-dag

De datum van de laatste 'Bomen voor het leven'-dag is op 28 november 2015

Beelden van een Bomen voor het leven-dag vindt u hier.

Het repertoire van het projectkoor vind u hier.

Bomen voor het leven

Bij het aanbieden van het Koningin Wilhelminabos is de Stichting Nationale Boomfeestdag begonnen met de actie 'Bomen voor het leven'. Deze actie omvat het laten plaatsen van de naam van een dierbare die - recent of langer geleden - aan kanker is overleden. En het (laten) planten van een 'Boom voor het leven' tot de aanleg van het bos is voltooid. De Stichting Nationale Boomfeestdag vraagt hiervoor een bijdrage van € 85,- per naam. Met hun 'Boom voor het leven' dragen nabestaanden bij aan de realisatie van het Koningin Wilhelminabos.

Deze 'Boom voor het leven' wordt onderdeel van het natuurlijke proces dat het Koningin Wilhelminabos doormaakt. Niet de afzonderlijke boom, maar het bos als geheel staat daarom symbool voor het leven dat doorgaat en waarin onze overleden dierbaren hun plaats behouden. De bomen zullen zeker nog 10 jaar nodig hebben om uit te groeien tot een bos.Ook in ander opzicht gaat het om 'Bomen voor het leven'. De Stichting Nationale Boomfeestdag geeft namelijk van de € 85,- een bedrag van € 15,- aan KWF Kankerbestrijding ten behoeve van onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden, waardoor meer mensen met kanker genezen.

'Bomen voor het leven'-dag
Elk jaar worden op de laatste zaterdag van november glaspanelen met de namen onthuld van de dat jaar vóór 31 oktober aangemelde aan kanker overleden dierbaren. Aansluitend kunnen nabestaanden die dat willen, een boom planten. Op die manier werken zij daadwerkelijk mee aan de realisatie van het bos waarin hun dierbare wordt herdacht. Deze zogeheten 'Bomen voor het leven'- dag wordt georganiseerd door KWF Kankerbestrijding en de Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer, de initiatiefnemers van het bos.

 

naar de site van de Stichting Nationale Boomfeestdag
naar de site van Staatsbosbeheer
naar de site van KWF Kankerbestrijding