Het KWF Koningin Wilhelminabos  

Ontwerp
Het bos wordt aangelegd naar een ontwerp van Carolien van de Bles en Linda Hollander. Zij maakten dit ontwerp als afstudeeropdracht voor hun studie Bosbouw aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp.

Een laan met aan weerszijden bomen voert naar een open plek vol licht. Deze symboliseert het moment van het aanschouwen van het levenslicht. Een kronkelend pad symboliseert het levenspad. Dit eindigt met een brug, symbool van de brug tussen leven en dood die iedereen ooit over moet. Hierna komt men bij de Gedenkplek. Vanaf de Gedenkplek leidt een pad naar de percelen waar vanaf 2000 bomen zijn aangeplant.

Via een ander pad, vanaf de Gedenkplek gaat de bezoeker terug: het leven verder gaat, met verdriet èn goede herinneringen. Langs de paden staan gedichten van Peter de Vos, Harry Wanders en Liesbeth de Kat die deze symboliek verwoorden.

De Gedenkplek
De Gedenkplek is een ontwerp van Peter J. Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag en initiatiefnemer van het bos.


Centraal op de Gedenkplek staat een beeldje van Koningin Wilhelmina. Dit is gemaakt door Willem Verbon. Het is het gietmodel van het beeld van Koningin Wilhelmina aan de Wilhelminakade in Rotterdam, dat op 29 oktober 1999 is onthuld door Z.K.H. Prins Bernhard.Rond het beeld staan in een onderbroken cirkel twaalf Millenniumbomen, één voor elke provincie. Twaalf verwijst ook naar uren, maanden, tijd. De cirkel is onderbroken omdat het directe contact met de overleden dierbaren verbroken is.

Op de lege plek in de cirkel heeft de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK) op 9 december 2000 namens alle nabestaanden een Moeraseik geplant. Ook dat is symbolisch: onze blijvende herinneringen aan de overledenen maken de cirkel toch weer sluitend. Buiten de bomencirkel staan in cirkels de glaspanelen met de namen van hen die in dit bos worden herdacht. Twee lege panelen verwijzen naar mensen die aan kanker zijn overleden, maar niet met naam en toenaam op de Gedenkplek staan vermeld.

naar de site van de Stichting Nationale Boomfeestdag
naar de site van Staatsbosbeheer
naar de site van KWF Kankerbestrijding